لیلا محمدی پور

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات ایتالیایی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی

مشاور مرکز پایش در حوزه تحول کودک و فرزندپروری