نیوشا وزیری

سوابق تحصیلی: کارشناسی روان شناسی بالینی، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

مشاور مرکز پایش در حوزه تحول کودک و فرزندپرور

بازی درمانگر