کارگاه های مهارت فرزندپروی والدین

در این کارگاه در ابتدا می آموزیم چگونه وقتی کودک از ما سوال می کند ، پاسخ مناسب به او بدهیم. وقتی در موقعیتی خاص قرار می گیریم چه نوع پاسخی با توجه به سن و رشد کودک برای وی مناسب تر است؟ پس از آن می آموزیم چگونه کودک را درک کنیم و به او احترام بگذاریم ، با او همدلی کنیم و حقوق وی را رعایت کنیم. چگونه موقع پرخاشگری و اضطراب و فرمان ناپذیری با وی مواجه شویم تا بتوانیم در مواقع لزوم وی را متقاعد کنیم. بدین واسطه می توانیم سبک متفاوتی از فرزندپروی راتجربه کنیم ، (متفاوت با والدین خویشتن و عاری از خطاهای انان) و کودکانی نرمال و اجتماعی را پرورش دهیم.