ویدیوها

ویدیوهای مرکز پایش

شما همراهان گرامی می توانید با عضویت در کانال های یوتیوب و یا آپارات مرکز پایش از انتشار آخرین ویدیوها مطلع شوید

آموزشهای آنلاین مرکز پایش: گفتگوی دکتر مریم صداقت با خانم نرگس صافدل درباره مهارتهای خودیاری کودکان

در این ویدیو لایو اینستاگرام شامل گفتگوی دکتر مریم صداقت با خانم نرگس صافدل، مربی و مشاور مرکز پایش، درباره مهارتهای خودیاری کودکان را ملاحظه می کنید. می توانید برای دیدن انیمیشن مورد اشاره در این گفتگو در یوتیوب، روی عنوان آن کلیک کنید: The Cord By Aleksandr Bubnov, 06:39 Ukraine • ۲۰۱۹

لینک مشاهده ویدیو در یوتیوب                         لینک مشاهده ویدیو در آپارات

آموزشهای آنلاین مرکز پایش: گفتگوی دکتر مریم صداقت با خانم نیره زمان زاده درباره هوش هیجانی

در این ویدیو لایو اینستاگرام شامل گفتگوی دکتر مریم صداقت با خانم نیره زمان زاده، مربی و مشاور مرکز پایش، درباره هوش هیجانی را ملاحظه می کنید.

لینک مشاهده ویدیو در یوتیوب                         لینک مشاهده ویدیو در آپارات

گفتگو با مربیان کارگاههای آنلاین مرکز پایش؛ قسمت اول: سرکار خانم نیره زمان زاده

در این ویدیو بخشی از لایو اینستاگرام شامل گفتگوی کوتاه دکتر مریم صداقت با خانم نیره زمان زاده، مربی و مشاور مرکز پایش، درباره شرایط خاص و شکل جدید برگزاری کارگاههای مادر و کودک (ویژه کودکان ۱۵ تا ۲۴ ماه) به صورت آنلاین را ملاحظه می کنید.

لینک مشاهده ویدیو در یوتیوب                         لینک مشاهده ویدیو در آپارات

گفتگو با مربیان کارگاههای آنلاین مرکز پایش؛ قسمت دوم: سرکار خانم سارا بایسته

در این ویدیو بخشی از لایو اینستاگرام شامل گفتگوی کوتاه دکتر مریم صداقت با خانم سارا بایسته، مربی و مشاور مرکز پایش، درباره شرایط خاص و شکل جدید برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی کودکان (جرأت ورزی، کنترل خشم، حل مسئله و …) به صورت آنلاین را ملاحظه می کنید.

لینک مشاهده ویدیو در یوتیوب                         لینک مشاهده ویدیو در آپارات

گفتگو با مربیان کارگاههای آنلاین مرکز پایش؛ قسمت سوم: سرکار خانم پریسا امینی

در این ویدیو بخشی از لایو اینستاگرام شامل گفتگوی کوتاه دکتر مریم صداقت با خانم پریسا امینی، مربی و مشاور مرکز پایش، درباره شرایط خاص و شکل جدید برگزاری کارگاههای مادر و کودک (ویژه کودکان ۹ تا ۱۵ ماه) به صورت آنلاین را ملاحظه می کنید.

لینک مشاهده ویدیو در یوتیوب                         لینک مشاهده ویدیو در آپارات

گفتگو با مربیان کارگاههای آنلاین مرکز پایش؛ قسمت چهارم: سرکار خانم ماندانا چاهی

در این ویدیو بخشی از لایو اینستاگرام شامل گفتگوی کوتاه دکتر مریم صداقت با خانم ماندانا چاهی، مربی کارگاههای موسیقی مادر و کودک، درباره شرایط خاص و شکل جدید برگزاری کارگاهها به صورت آنلاین را ملاحظه می کنید.

لینک مشاهده ویدیو در یوتیوب                         لینک مشاهده ویدیو در آپارات

گفتگو با مربیان کارگاههای آنلاین مرکز پایش؛ قسمت پنجم: سرکار خانم نیما کشاورزی

در این ویدیو بخشی از لایو اینستاگرام شامل گفتگوی کوتاه دکتر مریم صداقت با خانم نیما کشاورزی، مربی کارگاههای یوگای مادر و کودک، درباره شرایط خاص و شکل جدید برگزاری کارگاهها به صورت آنلاین را ملاحظه می کنید.

لینک مشاهده ویدیو در یوتیوب                         لینک مشاهده ویدیو در آپارات