خدمات روانشناسی و مشاوره

خدمات روانشناسی و مشاوره

دستاوردهای ما

استفاده از علم و متد روز
کارگاههای مفید و پربازده
والدین راضی
مشاوران با تجربه
0

توانایی شمردن و عملکرد ریاضی

توانایی شمردن و عملکرد ریاضی خرداد ۱۳, ۱۳۹۴ ارسال شده ...

0

بازی های ویدئویی و کنترل خشم

بازی های ویدئویی و کنترل خشم مرداد ۱۰, ۱۳۹۷ ارسال شده ...

0

رابطه استرس کودکی و اضطراب نوجوانی

رابطه استرس کودکی و اضطراب نوجوانی مرداد ۱۰, ۱۳۹۷ ارس ...

برای کسب اطلاع از برنامه طرح پایش و مشاوره کودکان و همچنین مشاوره برای نوجوانان، بزرگسالان و ازدواج در مرکز پایش (دفتر شهرک غرب) لطفا با شماره های

۲۶۷۶۳۰۰۵ و ۲۶۷۶۳۴۲۶

تماس بگیرید

در حال حاضر کارگاه های مرکز در فضای باز باغ رشد پایش واقع در محله پونک تهران برگزار می شود.
تلفن تماس باغ رشد پایش: ۴۶۱۳۰۱۶۳ و ۴۶۱۳۲۱۷۱
شماره واتساپ: ۰۹۹۳۱۴۸۴۴۲۴