خدمات روانشناسی و مشاوره

خدمات روانشناسی و مشاوره

دستاوردهای ما

استفاده از علم و متد روز
کارگاههای مفید و پربازده
والدین راضی
مشاوران با تجربه
0

توانایی شمردن و عملکرد ریاضی

توانایی شمردن و عملکرد ریاضی خرداد ۱۳, ۱۳۹۴ ارسال شده ...

0

بازی های ویدئویی و کنترل خشم

بازی های ویدئویی و کنترل خشم مرداد ۱۰, ۱۳۹۷ ارسال شده ...

0

رابطه استرس کودکی و اضطراب نوجوانی

رابطه استرس کودکی و اضطراب نوجوانی مرداد ۱۰, ۱۳۹۷ ارس ...

برای کسب اطلاع و ثبت نام در کارگاه های آنلاین مرکز پایش لطفا با شماره های

۲۶۷۶۳۰۰۵ و ۲۶۷۶۳۴۲۶

تماس بگیرید

در حال حاضر کارگاه های مرکز پایش به صورت آنلاین برگزار می شود