خدمات پایش

نکته حائز اهمیت در اجرای طرح پایش این است که تمامی خانواده ها از بدو ورود تا پایان دوره شش ساله، توسط یک مشاور خاص به صورت جداگانه مورد ارزیابی و پایش قرار میگیرند و بدیهی است همین امر، اطلاعات مشاور نسبت به شرایط، مهارتها و مشکلات کودک و خانواده را جامع و کامل و پاسخدهی دقیق و تخصصی به علاقه مندیهای ایشان را تلفنی هر یک از مشاوران در اختیار خانواده های ایشان میسرتر میسازد. در طول سالهای پایش شماره های مشاوره باشد و آنها میتوانند در هر زمان چه به هنگام بروز دغدغه و مشکلات خاص و چه به هنگام نیاز به تعاملات بیشترعلاوه بر نشستها و جلسات پایش، با مشاور خود به صورت تلفنی در ارتباط باشند. در دسترس بودن مشاورین، یکی از رموز اصلی موفقیت پایش در انتقال حس آرامش و اطمینان به خانواده ها می باشد.

اهم مطالب ارائه شده توسط مشاور در پایش

 1. بررسی شرایط فعلی نوزاد از جهت مهارتهای حسی، حرکتی، کلامی، اجتماعی، شناختی، هوشی و … بر اساس چک لیستهای استاندارد شده و هنجار برای کودکان ایران
 2. ارائه اطلاعات، راهکارها و ابزار لازم به والدین به منظورتحریک، تقویت و هدایت جنبه های مختلف مهارت های کودک
 3. آگاهسازی والدین نسبت به مسائل هنجار تحول نوزاد یا ۳ کودک درماه های آتی (به عنوان مثال مواردی همچون سینه خیز، مکیدن انگشت، اضطراب جدایی، راه رفتن، مالکیت خواهی، دلبستگی، تخیل، لجبازی و…
 4. آموزش روش های استاندارد رفتار با کودک هم بر اساس ۴ سن، ویژگی، توانایی و خلق هر کودک و هم با توجه به ظرفیت روانی پدر و مادر
 5. ارائه راه کارهای لازم به منظور شکل دادن برخی از مهارتهای مطلوب در کودک مانند جدا خوابیدن در اتاق خواب، گرفته شدن از شیر، فراگیری آموزش دستشویی،انجام فعالیتهای خودیاری ( مانند لباس پوشیدن، جمع کردن وسایل، سرگرم کردن خود، غذا خوردن به صورت مستقل، مهارت در برآورده کردن نیازهای شخصی و ..) سازگار شدن مناسب در ورود به مهد به عنوان نخستین محیط اجتماعی و…
 6. تشخیص رفتارهای نابهنجار و رفع مشکلات رایج دوران  کودکی مانند نافرمانی، وابستگی به والدین، اضطراب و ترس، کمرویی، ناسازگاری در مهد، ناخن جویدن و…
 7. انجام آزمون های معتبر به منظور استعدادیابی و ارائه مشاوره های – ۷ تخصصی به والدین جهت هدایت کودک به فراگیری فعالیتهای مختلف هنری، ورزشی، آموزشی و…
 8. برگزاری کارگاه به منظور ارائه راهکارهای عملی به والدین برای ارتقاء مهارت های خلاقیت، اعتماد به نفس و … در کودکان بالای دو سال
 9. ارتقاء مهارتهای زندگی در کودکان بالای سه سال با برگزاری کارگاه های مهارتهای ارتباط موثر، تفکر نقاد، کنترل خشم، جراتمندی و…
 10. برگزاری جلسات تخصصی بازی درمانی به منظور رفع مشکلات بیش فعالی، اختلالات یادگیری، اختلال خوردن و …
 11. انجام آزمونها یمعتبربه منظوراستعدادیابی تحصیلی نوجوانان و نیز ارائه مشاوره به والدین و نوجوانان درزمینه مشکلات ویژه آنها
 12. انجام ارزیابی های تشخیصی به منظور شناسایی و رفع مشکلات روانشناختی مانند اضطراب، افسردگی، وسواس و … در والدین
 13. ارائه مشاوره در زمینه مسائل همسران