آزمون های روان شناختی

آزمون های روان شناختی ابزارهای دقیقی هستند که در شناسایی ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف، استعدادها و همچنین مشکلات و اختلالات به کار می­آیند. مرکز پایش با اجرای آزمون های معتبر به متقاضیان کمک می کند تا با شناخت بهتر خود در امور مهمی چون انتخاب رشته تحصیلی، ازدواج و انتخاب شغل بهترین تصمیم را داشته باشند.