مشاوره کودک

مرکز پایش با بیش از ۱۵ سال کار تخصصی در حوزه مسائل روان شناختی کودک، دو محور اصلی را در فعالیت های خود دنبال می کند. نخستین محور که مورد اهتمام تمام مشاوران مرکز می باشد پیشگیری است. حساسیت بر پیشگیری از آنجا اهمیت می یابد که از یک سو کودکی دوران طلایی شکل گیری شخصیت و تعیین کننده های رفتار آدمی در بزرگسالی است و هراندازه که آگاهی والدین و سیستم رفتاری ایشان صحیح باشد تاثیر خود را در گستره زندگی فرزند نشان می دهد. از سوی دیگر در بسیاری از موارد با مداخلات ساده و زودهنگام می توان هزینه های روانی و عاطفی بروز مشکلات را کاهش داد یا آن را به صفر رساند بنابراین تدبیر آن است که با تاکید بر آگاه سازی و انجام اصلاحات دوره کودکی را را بر بروز مشکلات بعدی سد کنیم.

گاه به دلایل مختلف کودک ناخواسته در بستر و شرایطی واقع شده است که آثار جراحات روانی بر او مشهود است. ما معتقدیم که با وجود اهمیت دوران کودکی و تاثیر دراز مدت آن، آدمی در بند و مقهور تجارب و رخدادهای کودکی نیست و می توان با درمان های موثر و به موقع سرنوشت را تغییر داد به شرط آنکه والدین عزیز نیز همپای کودکان درمان شوند.

شایعترین مشکلات روان شناختی دوره کودکی عبارتند از:

لجبازی، پرخاشگری، کم­رویی، ناخن جویدن، مشکلات خواب، مشکلات تغذیه، شب ادراری