ماندانا چاهی

ماندانا چاهی
ایمیل :

sarah@masterstudy.com

ماندانا چاهی

سوابق تحصیلی : دارای مدرک مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی.

مدیر داخلی کانون موسیقی چاهی

سابقه هنری:

فعالیت خود را در زمینه یادگیری و آموزش تار و سه تار را با اساتیدی از جمله استاد محمد هچی، استاد حامد جوکار، استاد داریوش پیرنیاکان آغاز کرده است.

تجربه اجرا در گروه هایی همچون اهورا، چکامه، گروه کانون تخصصی موسیقی چاهی را داشته و هم اکنون فعالیت هنری خود را در زمینه تدریس تار، سه تار، موسیقی کودک، برگزاری کارگاره های موسیقی مادر و کودک و اجرا با کانون موسیقی چاهی را ادامه می دهد.