نیره زمانزاده

ایمیل :

sarah@masterstudy.com

نیره زمانزاده

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه بوعلی، کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه تهران

سوابق کاری: مشاور مرکز پایش در حوزه تحول کودک و فرزندپروری، مشکلات کوکان، تربیت جنسی کودکان

مربی کارگاه های مادر و کودک یک تا دو سال