نیلوفر اسماعیلی

نیلوفر اسماعیلی
ایمیل :

sarah@masterstudy.com

نیلوفر اسماعیلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه شهیدبهشتی، دکتری روان شناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا

مشاور مرکز پایش در حوزه تحول کودک و فرزندپروری