پریسا امینی

پریسا-امینی
ایمیل :

sarah@masterstudy.com

پریسا امینی

سوابق تحصیلی: کارشناسی روان شناسی، دارای گواهینامه مربیگری از سازمان بهزیستی

بیش از پنج سال سابقه کار با کودک