خاتمه: ۱۳۹۷/۰۴/۳ | ساعت ۱۵

شروع: ۱۳۹۷/۰۴/۳ | ۸ صبح

موقعیت: تهران – شهرک غرب

مرکز پایش برگزار می کند : کارگاه مادر و کودک ۹ تا ۱۲ ماه ، کارگاه مادر و کودک ۱ تا ۲ سال ، کارگاه مادر و کودک ۲ تا ۳ سال.

کمک به برطرف شدن اضطراب جدایی، تقویت حواس کودک، هماهنگی چشم و دست، افزایش مهارتهای حرکتی ، افزایش مهارت های اجتماعی، ارتقاء مهارت های کلامی، استقلال، شناخت کودک از خود، تخلیه هیجان.
لطفا برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با مرکز تماس بگیرید.

یک روز با طبیعت
مرداد ۲۶, ۱۳۹۷
تهران - شهریار
کارگاه مادر و کودک
مرداد ۳, ۱۳۹۷
تهران - شهرک غرب
کارگاه های پیش مهد
مرداد ۲, ۱۳۹۷
تهران - شهرک غرب
کارگاه های موسیقی مادر و کودک
مرداد ۲, ۱۳۹۷
تهران - شهرک غرب