خاتمه: ۱۳۹۷/۰۴/۳ | ساعت ۱۵

شروع: ۱۳۹۷/۰۴/۳ | ۸ صبح

موقعیت: تهران – شهرک غرب

مرکز پایش برگزار می کند، ثبت نام کارگاه های موسیقی مادر و کودک تابستان آغاز گردید: کارگاه های موسیقی مادر و کودک در رده سنی یک تا دو سال و رده سنی دو تا سه سال زیر نظر کانون تخصصی موسیقی مازیار چاهی برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تماس بگیرید.

یک روز با طبیعت
مرداد ۲۶, ۱۳۹۷
تهران - شهریار
کارگاه مادر و کودک
مرداد ۳, ۱۳۹۷
تهران - شهرک غرب
کارگاه های پیش مهد
مرداد ۲, ۱۳۹۷
تهران - شهرک غرب
کارگاه های موسیقی مادر و کودک
مرداد ۲, ۱۳۹۷
تهران - شهرک غرب