مریم صداقت

سوابق تحصیلی:

  • فارغ التحصیل رشته روانشناسی تربیتی در مقطع دکتری در سال ۸۹ از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی علوم سلولی و مولکولی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ایمونولوژی از دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه تهران
  • دکتری روان شناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

  • عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات توسعه
  • مدیر گروه علوم تربیتی پژوهشکده مطالعات توسعه
  • موسس و مدیر مرکز پایش
  • مشاور در حوزه تحول کودک و فرزندپروری
  • مربی کارگاه های خلاقیت