ندا فرجی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه تهران

*نویسنده دو کتاب، سه مقاله، مشارکت در پنج مقاله علمی و چندین طرح پژوهشی.
*گواهی شرکت در بیش از دویست ساعت کارگاه آموزشی و کنفرانس تخصصی.

تجربه کاری عمدتا متمرکز در زمینه های:

۱- مشاوره فرزندپروری: از دوران بارداری، پس از زایمان، نوزادی، کودکی تا آغاز نوجوانی

۲- ارزیابی محورهای رشدی کودک

۳- کاردرمانی و بازی درمانی: تاخیر رشد پیش از دبستان، اختلال یادگیری دوره دبستان

۴- برگزاری کارگاه آموزشی برای والدین و کارگاه پرورشی برای کودکان