ندا فرجی

سوابق تحصیلی: مهندسی برق- الکترونیک از دانشگاه اراک، کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی

مشاور مرکز پایش در حوزه تحول کودک و فرزندپروری