تست پرسشنامه سنین و مراحل A.S.Q

به پرسشنامه سنین و مراحل A.S.Q خوش آمدید.

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه به چند نکته مهم زیر توجه فرمایید :

١- پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکن است نتواند تمام فعالیتهای مورد اشاره در آن را انجام دهد . از این موضوع متعجب یا ناراحت نشوید .
٢- سوالات برای هر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند : ( ١)بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شنوایی است )( ٢)بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)( ٣)بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط به حرکات دستها و انگشتان است)( ۴)بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهیم است)و ( ۵) بخش شخصی-اجتماعی (که عمدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).یک “بخش کلی” هم در پایان ۵ بخش اصلی وجود دارد که سوالات آن عمومی هستند.
٣- در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما باید فعالیت مورد اشاره در آن سوال را با کودک خود امتحان کنید و سپس به سوال پاسخ دهید .
۴- در ۵ بخش اصلی ، هر سوال سه پاسخ “بلی”،”گاهی”و “هنوز نه” دارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ها علامت زده شود و در بخش کلی ، پاسخ ها “بلی” یا “خیر” است و گاهی هم باید توضیح کوتاهی در پاسخ به سوالات نوشته شود .
– پاسخ “بلی” به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعالیت مورد نظر را انجام دهد.
– پاسخ “گاهی” به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعالیت مورد نظر کرده است
– پاسخ “هنوز نه” به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است.
۵- توجه داشته باشید گاهی پیش می آید که کودک فعالیت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دلیل اینکه فعالیت پیشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دهد یا بندرت انجام میدهد .مثلا اگر سوال شده است “آیا کودک چهار دست و پا می رود ؟”اگر کودک شما قبلا چهار دست و پا می رفته ولی حالا راه می رود ،در این صورت بازهم باید پاسخ “بلی” را علامت بزنید .
۶- پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اهمیت دارد، تا اولا سن کودک از سن مناسب برای پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه نگذرد و ثانیا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را به موقع تکمیل فرمایید و هر چه زودتر به محلی که از آن تحویل گرفته اید ، برگردانید.
٧- پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایید، تا هم شما وهم کودکتان از آن لذت ببرید بهتر است کودک هنگام تکمیل پرسشنامه آماده بازی باشد .
٨- توجه کنید که بایستی مشخص فرمایید که چه کسی پرسشنامه را تکمیل می نماید .منظور کسی است که در مورد کودک اطلاعات بیشتری دارد و او است که به سوالات پاسخ می دهد .