خدمات روانشناسی و مشاوره

خدمات روانشناسی و مشاوره

دستاوردهای ما

استفاده از علم و متد روز
کارگاههای مفید و پربازده
والدین راضی
مشاوران با تجربه
0

توانایی شمردن و عملکرد ریاضی

توانایی شمردن و عملکرد ریاضی خرداد ۱۳, ۱۳۹۴ ارسال شده ...

0

بازی های ویدئویی و کنترل خشم

بازی های ویدئویی و کنترل خشم مرداد ۱۰, ۱۳۹۷ ارسال شده ...

0

رابطه استرس کودکی و اضطراب نوجوانی

رابطه استرس کودکی و اضطراب نوجوانی مرداد ۱۰, ۱۳۹۷ ارس ...

زمان باقی مانده ثبت نام هفته سوم بهمن

ثبت نام ترم زمستان کارگاه های مرکز پایش شروع شد